Termeni si Conditii

Termeni si conditii

CONDITII GENERALE

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.edituraquarto.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

Editura QUARTO, inmatriculata la Biblioteca Nationala a Romaniei, Centrul National ISBN sub nr. 767 la data de 18.08.2020, cu sediul in Bucuresti, Drumul Binelui, nr.168-170, bl.1, tr.1, sc.1, et.1, apt.5, sector 4 opereaza online prin intermediul website-ului www.EdituraQuarto.ro.

Toate informatiile, textele, imaginile grafice, elementele de grafica web, elementele software si alte elemente similare din www.EdituraQuarto.ro sunt proprietatea Editurii Quarto. Orice preluare a continutului (integrala sau partiala) in alte scopuri decat in interes personal a informatiilor de pe website este sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.

Informatiile oferite in cadrul prezentului site sunt in limba romana.

Contractul de publicare se incheie intre Editura Quarto si Autor in limba romana.

Utilizarea website-ului de catre dumneavoastra constituie acceptarea prezentelor conditii si va obliga la respectarea acestora.

In timpul utilizarii website-ului si a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, va angajati:

 • sa respectati legile in vigoare si sa nu desfasurati activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun in pericol buna functionare a website-ului, a serverului, securitatea informatiilor etc.;
 • sa nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati, reproduceti, creati produse derivate sau sa vindeti orice fel de informatii sau servicii obtinute prin intermediul website-ului;
 • sa suportati orice costuri aditionale legate de utilizarea website-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice si de servicii Internet

Pentru orice eroare survenita in transmiterea de catre dvs. a datelor necesare prelucrarii cererii de publicare facute, aveti la dispozitie detaliile de contact mentionate in pagina de contact din website.

Ulterior confirmarii de catre autor a cererii de publicare catre Editura QUARTO, consecintele transmiterii de catre beneficiar a unor eventuale date eronate sunt suportate integral de catre acesta. Cu privire la codurile de conduita relevante, conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, Legea 363/2007 privind combaterea practicior incorecte va rugam sa consultati legislatia specifica afisata pe site-ul ANPC, sectiunea Acte normative.

Editura QUARTO accepta incheierea contractelor la distanta si se obliga astfel sa repecte legislatia aplicabila incheierii, validitatii si efectelor juridice ale acestor contracte.

DEFINITII SI TERMENI
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

QUARTO sau Editura – Editura QUARTO

AUTOR – persoana fizica care detine o lucrare literara proprie, originala si care plaseaza o cerere de publicare in website ul www.EdituraQuarto.ro acceptand astfel implicit termenii si conditiile prezentului contract la distanta.

PUBLICARE – procedura de publicare a documetelor originale ale autorului, la cererea autorului, in forma stabilita de comun acord cu Editura, urmand pasii stabiliti pentru acest proces de Editura QUARTO.

UTILIZATOR – persoana fizica/persoana juridica care are sau obtine acces la continutul website ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Editura QUARTO (electronic, telefonic etc)

WEBSITE – paginile web apartinand Editurii QUARTO care se afla la adresa www.EdituraQuarto.ro, prin intermediul carora autorul/utilizatorul are acces la informatii privind procesul de publicare la Editura QUARTO. Paginile web includ informatii sub forma de text, imagini, preturi, logo-uri, promotii, oferte etc ce compun website ul www.EdituraQuarto.ro

CERERE DE PUBLICARE – rezultatul comunicarii virtuale dintre autor si Editura prin intermediul formularelor de contact sau de cerere de publicare din cadrul website ului, prin care autorul isi prezinta intentia de publicare a unui volum la Editura QUARTO.

CONTRACT DE PUBLICARE – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Editura si autor, fara prezenta fizica simultana a Editurii si a autorului, disponibil aici in forma generala.

CONTINUT

 • toate informatiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • continutul oricarui e-mail trimis autorului de catre Editura prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Editurii, autorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de bunurile si/sau serviciile si/sau tarifele practicate de catre Editura intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de bunurile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Editura QUARTO are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la Editura, sau alte date privilegiate ale acesteia.

DOCUMENT – prezentele Termene si Conditii.

DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin inregistrarea unei cereri de publicare sau prin completarea cu date personale a formularului de contact din pagina de contact a website ului, autorul este de acord cu comunicarea telefonica si prin posta electronica la initiativa Editurii QUARTO, la numarul de telefon si la adresa de email furnizate in formularele din website.

Notificarea primita de catre autor, dupa efectuarea cererii de publicare are rol de informare si nu reprezinta acceptarea neconditionata a cererii de publicare de catre Editura. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) in mod automat, imediat dupa receptionarea cererii de catre Editura.

Contractul se considera incheiat intre Editura si autor in momentul primirii de catre Editura de la autor, prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, a contractului de publicare semnat de catre autor.

Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Editura pe site vor sta la baza contractului.

POLITICA DE ACCEPTARE A PUBLICARII
Accesul in vederea efectuarii unei cereri de publicare online ii este permis oricarui utilizator al website ului.

Raspunsul automat furnizat de website la plasarea unei cereri de publicare prin intermediul formularelor corespunzatoare din website nu reprezinta acceptul Editurii QUARTO de publicare la Editura QUARTO

Din motive justificate Editura QUARTO isi rezerva dreptul de a respinge cererile de publicare in situatiile in care considera ca textul, subiectul sau categoria textului de publicat ar putea prejudicia in vreun fel Editura sau nu se potrivesc in vreun fel cu normele interne ale acesteia.

Comunicarea cu Editura QUARTO se poate realiza folosind informatiile de contact mentionate in pagina de contact din website.

Documentele trimise de catre autor Editurii in vederea publicarii, trebuie sa fie documente editabile.

Editura QUARTO are libertatea de a modifica forma si continutul documentelor primite, daca procedurile interne de publicare o cer, cu conditia informarii autorului asupra sensului si motivelor efectuarii acestor modificari. Editura QUARTO nu va publica sub numele autorului documentele modificate fara obtinerea prealabila a acceptului bun de tipar

Toate informatiile folosite pentru descrierea bunurilor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Editurii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

PUBLICAREA
Autorul poate efectua cereri de publicare pe website, prin completarea cu informatiile personale a formularelor de contact si/sau a formularelor de cerere de publicare, urmand a finaliza cererea efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres.

Prin transmiterea cererii de publicare, autorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de publicare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii cererii.

Prin confirmarea cererii de publicare, autorul consimte ca Editura QUARTO poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Editura, in orice situatie in care este necesara contactarea autorului.

Editura QUARTO poate anula publicarea, in urma unei notificari prealabile adresate autorului, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 • neplata sumei pe care Editura QUARTO a comunicat-o autorului prin contractul de publicare;
 • datele furnizate de catre autor, pe website sunt incomplete si/sau incorecte;
 • in cazul in care un publicarea solicitata de catre autor, nu poate fi efectuata de catre Editura, acesta din urma va informa autorul asupra acestui fapt.
 • Autorul nu poate renunta la produsul comandat conform Art. 10, litera c) din Ordonanta nr. 130 / 31.10.2000 modificata prin O.U.G. 174 / 2008:
  Art. 10. – Consumatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit altfel: c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului SAU a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, PRIN NATURA LOR, NU POT FI RETURNATE sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Informatiile de orice natura furnizate de catre autor sau utilizator Editurii QUARTO, vor ramane in proprietatea Editurii un timp limitat si vor fi disponibile pentru terti doar la solicitarea organelor judiciare. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de autor cu privire la contract fara consimtamantul prealabil scris al Editurii.

Editura QUARTO nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

In conformitate cu legislatia in vigoare, clientii nostri au urmatoarele drepturi:

1) Dreptul la informare,
2) Dreptul la acces la date,
3) Dreptul la interventie: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale; transformarea datelor personale nelegale in date anonime; notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute anterior,
4) Dreptul la opozitie,
5) Dreptul de a se adresa justitiei,
6) Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere.

ORARUL DE FUNCTIONARE

Cererile de publicare pot fi plasate online oricand, dar perioada de procesare a acestora se desfasoara zilnic in intervalul 09:00 – 17:00

Cererile de publicare plasate in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

Editura QUARTO isi asuma acceptarea cererii de publicare din partea autorului in momentul in care exista o confirmare telefonica sau prin e-mail a acesteia. Odata lansata cererea de publicare online, autorul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonic sau electronic) precum si cu modul de operare al Editurii.

Orice cerere de publicare confirmata implica Editura QUARTO si consumatorul persoana fizica intr-un contract la distanta.

Contractul de publicare incheiat intre Editura QUARTO si un autor, in cadrul prezentului sistem de publicare organizat de catre Editura QUARTO, va uliliza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, tehnica de comunicatie la distanta cuprinsa in website;

Momentul incheierii contractului la distanta cu persoana fizica, respectiv, al incheierii contractului de publicare il constituie momentul primirii de catre Editura QUARTO a contractului de publicare semnat de catre autor

DREPTURILE SI OBLIGATIILE EDITURII QUARTO

Editura QUARTO pune la dispozitia autorului, in mod gratuit, informatii profesionale cu privire la procedurile si serviciile sale pentru a atinge finalitatea mentionata in cererea de publicare online. Continutul publicat in website ul www.EdituraQuarto.ro, are caracter orientativ si cuprinde informatii despre procedurile interne ale Editurii cat si alte date considerate de Editura QUARTO ca fiind de interes pentru autor.

Editura QUARTO este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra website ului www.EdituraQuarto.ro, respectiv asupra marcilor, designului, functionalitatilor website ului, imagini si specificatii tehnice.

Editura QUARTO intreprinde demersuri in mod constant pentru a prezenta informatii cat mai corecte si relevante pentru procesul de publicare.

Costurile de publicare afisate in website sunt cu titlu informativ, calculate pe esantioane reprezentative.

Costurile de publicare sunt cele calculate de catre Editura QUARTO ulterior receptionarii cererii de publicare, folosind informatiile colectate cu ajutorul formularului de cerere de publicare si transmise autorului online sau telefonic, aprobate de comun acord si ulterior acceptate oficial de catre autor prin contractul de publicare.

Editura QUARTO isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica orice informatie din magazinul virtual fara a anunta in prealabil utilizatorii website ului.

Editura QUARTO isi rezerva dreptul de a modifica costurile de publicare daca documentele cu eticheta bun de tipar nu corespund informatiilor initiale continute in cererea de publicare.

Comunicarea cu magazinul virtual se face prin publicarea opiniilor cu privire la serviciile Editurii, prin intermediul formularului de contact disponibil sau cu ajutorul informatiilor de contact furnizate in pagina de contact

Editura QUARTO isi rezerva dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual pe email sau telefonic daca in urma interactiunii cu website-ul acesta completeaza datele personale si decontact si solicita in mod expres orice tip de informatie disponibila.

LIMITAREA RASPUNDERII
Editura QUARTO si furnizorii/partenerii sai nu pot fi trasi la raspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizarii website-ului si a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilitatii utilizarii acestora.

Desi face toate eforturile in acest sens, Editura nu garanteaza ca functionarea website-ului si a serverelor va fi neintrerupta si lipsita de erori, ca utilizarea website-lui este lipsita de riscuri (virusi, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune, specifice Internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor).

RISCURI SI RESPONSABILITATI
Editura QUARTO este responsabil de ambalarea corespunzatoare a bunurilor trimise autorului.

Riscul deteriorarii bunului se transfera la autor in momentul predarii efective a bunului.

Editura QUARTO isi asuma responsabilitatea livrarii rezultatului cererii de publicare catre autor.

ACCEPTAREA BUNURILOR
Procedura de publicare prevede pasi de interactiune cu autorul in cadrul carora autorului i se cere in mod expres acceptarea de forma si continut a documentelor de publicat. In urma acceptarii de catre autor a interventiei Editurii asupra documentelor, documentele primesc eticheta bun de tipar.

Editura QUARTO nu isi asuma responsabilitatea erorilor descoperite dupa finalizarea procesului de publicare, daca documentele folosite in procesul de publicare detin eticheta bun de tipar.

La prezentarea de catre firma de curierat a coletului, va rugam sa semnati de primire si sa achitati contravaloarea acestuia. Ulterior, puteti desigila coletul si verifica continutul acestuia..

OBLIGATIILE LA INREGISTRARE

Pentru a putea cumpara de pe www.edituraquarto.ro, trebuie sa introduceti datele dumneavoastra pe website-ul nostru.

In utilizarea serviciului, declarati ca veti furniza informatii reale, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra.

In situatia in care consideram ca aceasta obligatie a fost incalcata, ne rezervam dreptul de a va bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinata sau nedeterminata, fara nici o notificare prealabila.

CUM PUTETI COMANDA CARTI?
Pentru a comanda carti de la Editura QUARTO puteti folosi urmatoarele modalitati:

1) Comanda on-line folosind magazinul virual www.edituraquarto.ro
2) Comanda prin email la adresa: contact@edituraquarto.ro

Comanda se considera valabila numai după ce Editura QUARTO confirma prin e-mail posibilitatea onorarii acesteia.
Clientul poate anula comanda prin e-mail, de preferinta in aceeasi zi in care a fost plasata, pana la ora 16 sau telefonic, in intervalul orar 09-17. Comanda nu mai poate fi anulata dupa ce a fost primita prin e-mail confirmarea livrarii coletului.
Comenzile facute in aceeasi zi catre aceeasi destinatie de catre aceeasi persoana, se cumuleaza intr-o singura comanda, pentru care se emite o singura factura Cupoanele de reducere (daca exista) se aplica o singura data la comanda cumulata.

CUM SE FACE PLATA PRODUSELOR?
Plata la livrare (prin intermediul firmei de curierat)
Plata prin card efectuata prin serviciul oferit de Netopia Payments (https://netopia-payments.com/)
In cazul in care folositi un card emis de o banca romaneasca, acesta trebuie activat pentru tranzactii pe Internet (lista de carduri bancare romanesti care pot fi folosite pe Internet).

PRETURILE CARTILOR

Preturile cartilor prezentate includ TVA (5%).
Preturile serviciilor de transport prezentate includ TVA (19%).
Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga si costurile de livrare.
Plata produselor se efectueaza in numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Politica preturilor/reducerilor de pe site este stabilita în totalitate de catre Editura QUARTO iar pretul de cumparare este cel afisat in momentul lansarii comenzii.
Preturile produselor sunt cele afisate pentru fiecare produs in parte si sunt actualizate periodic. Daca nu este specificat altfel, discount-urile, reducerile si promotiile nu sunt cumulative.
Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului disponibil.

CUM SE FACE LIVRAREA PRODUSELOR?

Livrarea cartilor se face prin curier rapid atat pe teritoriul cat si inafara Romaniei. Coletul ajunge direct la adresa dumneavoastra intr-un termen de maxim 7 zile lucrătoare. Sub rezerva disponibilității produselor pe stoc, cu excepţia cazurilor în care există circumstanţe extraordinare, vom depune toate eforturile pentru a finaliza comanda dumneavoastră cu produsul/produsele solicitate în Confirmarea de livrare în intervalul de timp specificat în prezentul document. Cu toate acestea, pot apărea întârzieri din motive cum ar fi personalizarea produselor, apariţia unor circumstanţe neprevăzute sau zona de livrare. Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite.

Vă rugăm să reţineţi că nu livrăm în zilele de sâmbătă şi duminică.

În sensul prezenţilor Termeni, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a bunurilor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare convenită.

Transportul este gratuit pentru comenzi peste 100 lei. Însă, în situația în care clientul confirmă expedierea comenzii însă nu recepționează coletul, a doua expediere a comenzii va fi taxată cu costul de transport de 19 RON.

RESPONSABILITATI PRIVIND PRODUSELE
Editura QUARTO nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru orice pagube aparute prin folosirea produselor achizitionate prin intermediul acestui site, in alte scopuri decat cele mentionate de producator. Returnarea produselor se poate efectua in conformitate cu dispozitiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugam sa vizitati sectiunea “Politica de retur”.

Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii clientul isi isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile ce decurg din cumpararea din magazinul virtual www.edituraquarto.ro.

POLITICA DE RETUR
Daca nu sunteti incantat de produsele cumparate de la www.edituraquarto.ro si doriti sa renuntati la cumparare si implicit sa primiti banii inapoi, puteti sa aplicati pentru procedura de retur a produselor in maxim 10 zile lucratoare, conform dispozitiilor Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Termenul de 14 zile lucratoare prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga de la data primirii pachetului de catre consumator.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Dreptul de retur in 14 zile lucratoare se adreseaza doar clientilor care au achizitionat online produse fizice de pe site-ul www.edituraquarto.ro.

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Cartile in format digital (e-books), nu se pot returna sub nicio conditie. Clientul are responsabilitatea de a verifica compatibilitatea formatelor electronice disponibile pe www.edituraquarto.ro cu dispozitivul detinut. Cartile in format electronic securizate nu se pot converti in alte formate. Editura QUARTO nu poate returna, converti sau pune la dispozitia clientului alte formate decat cele existente pe site în momentul tranzactiei.

Conform dispozitiilor Ordonanței de urgență nr. 34/2014 urmatoarele sunt exceptari de la dreptul de retragere:

“Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, doar daca acestea nu au suferit deteriorari, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala formulata in scris (document semnat de cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Editura QUARTO are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile clientului au fost cu rea-vointa, sa solicite acestuia daune interese, in conditiile legislatiei in vigoare.

Pentru orice detalii sau neclaritati privind returnarea produselor va rugam sa ne contactati pe email: contact@edituraquarto.ro.

ACCESUL ONLINE AL UTILIZATORILOR

Editura QUARTO nu garanteaza accesul clientilor la site-ul web www.edituraquarto.ro in orice moment, nefiind raspunzatoare de problemele cauzate de terti (probleme tehnice, defectiuni datorate serverului sau conexiunii la Internet ) sau problemele generate de upgrade sau de orice alte motive comerciale.

Editura QUARTO are dreptul de a interzice accesul anumitor clienti şi vizitatori, pe termen limitat sau nelimitat, fara o notificare prealabila.

LIMITAREA RASPUNDERII

Editura QUARTO depune permanent eforturi pentru pastrarea acuratetii informatiilor din www.edituraquarto.ro.
Totalitatea imaginilor si textelor de pe www.edituraquarto.ro sunt cu titlu exemplificativ. Produsele livrate pot diferi de cele prezentate online (coperta, ambalaj, culoare, aspect, accesorii, format etc.). De asemenea, Editura QUARTO va putea modifica oricand detaliile disponibile online privind produsele si serviciile oferite. Imaginile si descrierile produselor pot contine erori sau pot fi diferite de realitate. Editura QUARTO nu raspunde pentru astfel de situatii, dar va incerca sa le rezolve cat mai curand posibil de la semnalarea acestora.
In cazul in care Editura QUARTO se afla in imposibilitatea de a livra comanda din vina clientului (fie ca acesta nu este gasit la adresa mentionata, nu poate fi contactat, etc.), comanda va fi anulata iar produsele se vor întoarce la Editura QUARTO. Pentru o noua livrare, clientul va trebui sa suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun.
In cazul in care clientul a facut plata in avans si, din vina sa, nu poate primi produsele in maxim 10 zile din momentul expedierii si nici nu poate fi contactat in interval de 30 de zile, comanda va fi anulata, dar plata nu va putea fi returnata, constituind despagubiri din partea clientului.
Comenzile inregistrate pe www.edituraquarto.ro in zilele de vineri dupa ora 17 cat si sambata sau duminica, vor fi expediate in ziua de luni. In cazul in care ziua expedierii coincide cu o sarbatoare legala, expedierea va fi efectuata in prima zi lucratoare dupa aceasta.
Editura QUARTO nu raspunde de continutul sau calitatea comentariilor postate de catre vizitatorii site-ului. De asemenea, Editura QUARTO nu raspunde de continutul site-urilor la care se ajunge prin diverse link-uri.

COMUNICAREA PRIN EMAIL SAU SMS

Prin urmatoarele activitati: comandarea, abonarea la newsletter, trimiterea de mesaj in pagina contact sau trimiterea de e-mail-uri sau mesaje de tip sms adresate Editurii QUARTO, se considera ca utilizatorul este de acord cu primirea de e-mailuri sau mesaje de tip SMS periodice continând informatii diverse legate strict de activitatea, produsele si serviciile oferite de Editura QUARTO. In aceasta situatie datele personale nu vor fi utilizate in alte scopuri si, conform termenilor si Conditiilor prezente, vor putea fi modificate sau sterse din baza de date ale Editurii QUARTO la cererea scrisa a clientului.

FORTA MAJORA
Forta majora, (eveniment imprevizibil, incontrolabil si inevitabil ce afecteaza derularea contractului), exonereaza de raspundere partea care o invoca.

LITIGII
Relatiile contractuale dintre parti sunt guvernate de legea romana.

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si Editura QUARTO. In cazul unor eventuale conflicte se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare.

Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre solutionare instantelor competente. in conformitate cu legile romane in vigoare.

MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
Editura Editura QUARTO isi rezerva dreptul de a modifica oricand termenii si conditiile de fata, fara vreo notificare prealabila. Modificarile vor fi afisate pe aceasta pagina si vor avea efect imediat. Utilizarea website-ului dupa efectuarea oricaror modificari inseamna acceptarea implicita a acestora de catre dvs.

Continutul acestei pagini face parte si se citeste impreuna cu grupul de pagini:

Termeni si conditii
Politica de utilizare cookies
Politica privind protectia datelor cu caracter personal

Scroll to Top